Länk

Parkskötsel: Skötsel av parker etc. som ligger under BKT har varit bristfällig varför Kennet Persson från Lindesbergs kommun kommer att bjudas in till nästa Kvarnbacka Café den 23 februari 2017.

Vid planerade möten längre fram under 2017 för Kvarnbacka Café kommer:

– Den 23 februari 2017 kl. 15.00 Kennet Persson från Lindesbergs kommun (se § 10) att medverka
– Den 23 mars 2017 kl. 15.00 politiker från Lindesbergs kommun att medverka
– Den 20 april 2017 kl. 15.00 Lindesbergs kommuns Konsumentrådgivare m.fl. att medverka och lämna information inom området
– Den 26 oktober 2017 politiker från Lindesbergs kommun att medverka