Om Vedevåg

background

Som namn dyker Wedevåg, som egentligen betyder ”skogssjö”, upp redan år 1538. Långt innan dess fanns järnhantering på orten. Ett stort steg framåt gjordes emellertid år 1545, då Gustav Wasa anlade ett stångjärnsbruk i Wedevåg.

Läs mer om Vedevågs historia & viktiga händelser på Vedevag.se

Vedevågs hembygdsförening.

Wedevågs hembygdsförening –
Arrangemang, folklighet och fest.

Kort info om vedevåg.