Kommunikation

background

Kommunikation blir allt viktigare i vårt samhälle oavsett om det sker via transport eller via de digitala medierna som dator och telefoni. I Vedevåg eftersträvas en god kommunikation på alla fronter för att de boende skall kunna ha samma möjligheter som på större orter. Planering och diskussioner förs för att få fram ett resecentrum i Vedevåg som gör det ännu smidigare att pendla från och till jobb. Fiberoptik finns även draget in till ortens centrum och medför ett stort steg in i framtiden.

För mer info om de olika kommunikationsmöjligheterna och fiberoptik: